“Pagbibigay Pugay Kay Inay”

♥ Happy Mother’s Day 2018 

Nais kong bigyang pugay
ang inang sa aki’y
nagbigay buhay

Salamat
sa paggising nang maaga
sa pagluluto ng masasarap
at masustansyang pagkain
sa pagtitimpla ng mabangong kape
sa pagpaplantsa ng aking uniporme

Salamat po
sa paglalaba
ng aking maruruming damit
sa pag-aalaga
tuwing ako’y maysakit
sa maiinit mong yakap
at mga halik
sa pag-aaruga
nang walang hinahanap na kapalit

Salamat
sa mga palo mo
upang maitama ang aking pagkakamali
sa mga pangaral
upang ako’y mapabuti
sa pagtuturo sa akin
ng Salita ng Diyos
sa pagpapaalalang
sundin lagi
ang Kanyang utos

Salamat po
sa pagsuporta
sa aking mga pangarap
sa laging pagpapaalala
na ako ay mahalaga
sa pag-unawa
sa lahat ng aking kapalpakan
sa pagmamahal mong
walang kapantay

#MaramingSalamat 
#mommy #mama #nanay #nay #ma #momma#mameh #momsh #momshie #lola #inang #inay

#HappyMothersDay to all our mothers…

We are truly blessed and grateful to the Lord for having you in our lives,
our dear mothers.

We love you all!

 

This 2018 Mother’s Day poem, “Pagbibigay Pugay Kay Inay,” was written by Sis. Nicole La Guardia. It was presented by the UCC young pro, youth and children through a heartfelt spoken poetry video presentation after the Sunday message. The instrumental music played in the background is entitled, “What Love Is This,” from the album, “Where I Find You” by Kari Jobe, which was released in 2012.

10 Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. 11Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit niya. 12 Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila’y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. 13 Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana. 14 Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. 15 Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. 16Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad, ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. 17 Gayunma’y naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. 18 Sa kanya’y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hatinggabi’y makikitang nagtitiyaga. 19 Siya’y gumagawa ng mga sinulid, at humahabi ng sariling damit. 20 Matulungin siya sa mahirap, at sa nangangailanga’y bukás ang palad. 21 Hindi siya nag-aalala dumating man ang tagginaw, pagkat ang sambahayan niya’y may makapal na kasuotan. 22 Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. 23 Ang kanyang asawa’y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. 24 Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. 25 Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. 26 Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. 27 Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. 28 Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak: 29 “Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila’y nakahihigit ka.” 30 Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaing gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. 31 Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. 

Mga Kawikaan 31:10-31 RTPV05

Praise God for our godly mothers!

♥ To God be the glory!